The EMPIRE Network for Growth and Sustainability

EMPIRE

Sustainable EMPIRE Management

หลักสูตรบริหารอาณาจักรเพื่อความยั่งยืน
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ของโลคยุคปัจจุบันและในอนาคต
ด้วยการถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ที่จะนำพาทุกองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
จากวิทยากรชั้นนำและเพื่อนร่วมรุ่นที่อัดแน่นด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย


➢ เพราะธุรกิจเล็ก ต้องการการเติบโตที่แข็งแกร่ง สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวให้เป็นเกราะกำบัง ในสมรภูมิธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด และเป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบใหญ่เป็นอาณาจักรธุรกิจที่มั่นคง


➢ เพราะธุรกิจใหญ่ ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมากขึ้นในทุกๆ วัน เพื่อก้าวให้เร็วพอที่จะรักษาความได้เปรียบจากทรัพยากรขององค์กร มุ่งสู่การเป็นอาณาจักรที่ยั่งยืน


➢ เพราะประเทศไทย มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ เราจึงเชื่อว่าแรงผลักดันจากเครือข่ายภาคธุรกิจ ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานอิสระ จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองและอนาคตที่สดใส เพื่อสังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆ คน

มาร่วมกันสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ กับการรวมองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และวิสาหกิจ เพื่อสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า

เครือข่ายอาณาจักรเพื่อการเติบโตและความยั่งยืน

The EMPIRE Network for Growth and Sustainability

Assumption University of Thailand

มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก สร้างบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาแล้วกว่า 50 ปี

Welcome VDO From Brother Bancha

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

AUAA Short Description

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เครือข่ายนักบริหาร นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ มีสมาชิกอยู่ในประชาคมเอแบคนี้ถึง 2 แสนคน

Welcome VDO From Dr. Somprot

ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

AMG Short Description

Academy of Management Guru

สถาบันที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการในทุกแขนง สร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับนักบริหารในทุกระดับ บริหารงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่าฯ

Welcome VDO From Dr. Pravate

ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม ผู้อำนวยการสถาบัน AMG

Board and Committee

คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร

Course Concept and Structure

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 โมดูล จากกลุ่มหัวข้อที่เราออกแบบมาด้วยความตั้งใจ เป็นหัวใจแห่งการบริหารอาณาจักรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable EMPIRE Management)

– L O C K S –

ล็อคการเติบโตและความยั่งยืน | ล็อคความมั่นคงและความมั่งคั่ง | ล็อคความสำเร็จแห่งอาณาจักร

EMPIRE
Legacy

EMPIRE
Opportunity

EMPIRE
Competency

EMPIRE
Key Elements

EMPIRE
Sustainability

EMPIRE Legacy

– 3 WEEKS –

ความท้าทายสูงสุดของการรักษาความยั่งยืน คือการส่งมอบอาณาจักรสู่ผู้สืบทอด เพื่อการเติบโตอย่างไร้รอยต่อ

EMPIRE Opportunity

– 3 WEEKS –

จับกระแสความเคลื่อนไหวที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

EMPIRE Competency

– 3 WEEKS –

ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นำพาอาณาจักรไปสู่ความรุ่งเรือง

EMPIRE Key Elements

– TO BE DISCOVERED –

หัวใจแห่งการบริหารอาณาจักร เปรียบประดุจกุญแจลับที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ครอบครอง มาร่วมค้นหา Key ที่หายไปได้ในหลักสูตรเท่านั้น

EMPIRE Sustainability

– 4 WEEKS –

ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับอาณาจักร ชุมชน และสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงไปสู่ความมั่งคั่ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นำพาอาณาจักรไปสู่ความยั่งยืน


นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดให้มี กิจกรรมศึกษาดูงาน, กิจกรรมพิเศษเพื่อชุมชน และพิธีจบการศึกษา รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 16 สัปดาห์ (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)

Overseas EMPIRE Exploration Trip

– 1 WEEKS –

ทริปศึกษาดูงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไขความลับความสำเร็จของอาณาจักรระดับโลก และประสบการณ์ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากที่อื่น

CSV Campaign Activation and Graduation

– 2 WEEKS –

ไม่มีอาณาจักรใดสามารถเติบโตได้อย่างเดียวดาย กิจกรรมพิเศษเพื่อชุมชน จึงเป็นหนทางที่นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

Speakers Introduction

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่า และเติมมุมมองการบริการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน